Δράσεις

Συμμετοχή κατοίκων των Αστερουσίων σε επιστημονική έρευνα με θέμα τη «διαχρονική εξέλιξη της Κρητικής-Μεσογειακής διατροφής» του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

by in Μη κατηγοριοποιημένο 19 December 2023

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και ερευνητικές συνεντεύξεις με κατοίκους από τα Καπετανιανά και τη Λούκια της περιοχής των Αστερουσίων, ύστερα από πρωτοβουλία της Συντονίστριας της Επιτροπής Νέων Αστερουσίων και Υποψήφιας Διδάκτορος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, κας Μανταδάκη Αικατερίνης. Η ερευνητική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ (Αντώνιος Προεστάκης, Μεταδιδάκτωρ-Συμπεριφορικές Επιστήμες, Μουρατίδου Θεοδώρα, Αναπληρώτρια […]

4ο ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2023 – Διαχείριση Υδάτων στα Αποθέματα Βιόσφαιρας της Μεσογείου

by in Μη κατηγοριοποιημένο 16 October 2023

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης φάσης (θερινής φάσης με φυσική παρουσία, 18-24 Σεπτεμβρίου 2023) του 4ου Διεθνούς Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων, με θέμα τη διαχείριση του νερού στις χώρες της Μεσογείου. Το Υβριδικό πανεπιστήμιο παρακολούθησαν εικοσιπέντε (25) νέοι επιστήμονες, προερχόμενοι από αντίστοιχες περιοχές αποθεμάτων Βιόσφαιρας στις χώρες τους, καθώς και ειδικοί επιστήμονες από […]

Συλλογικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των θαλασσίων απορριμμάτων στο Απόθεμα Βιόσφαιρας των Αστερουσίων

by in Μη κατηγοριοποιημένο 4 July 2023

Ενημερωτική εκδήλωση για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά στο Απόθεμα Βιόσφαιρας των Αστερουσίων, πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2023 στο Δήμο Φαιστού. Πάνω από σαράντα ενδιαφερόμενοι από συλλόγους, συνεταιρισμούς, ομάδες νέων, κοινωφελή ιδρύματα, επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και δημοτικές αρχές, συναντήθηκαν για να συζητήσουν και να συναποφασίσουν ποια είναι τα πλέον κατάλληλα μέτρα για την […]

Collective stakeholder efforts in addressing marine plastic pollution drive change in the Asterousia Biosphere Reserve

by in Μη κατηγοριοποιημένο 3 July 2023

To address the pressing issue of marine plastic pollution in the Asterousia Biosphere Reserve, a dynamic and inclusive workshop took place on June 28, 2023, at the Municipality of Festos. Over forty stakeholders from various sectors, including associations, cooperatives, youth groups, foundations, businesses, research institutes, and public authorities, came together. The workshop fostered a collaborative, […]

Βιωματικές δραστηριότητες στο ΓΕΛ Πόμπιας και Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών και Πολιτών στην Πόμπια

by in Μη κατηγοριοποιημένο 18 April 2023

Οι δραστηριότητες με θέμα την «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προστατευόμενη Περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας των Αστερουσίων» παρουσιάστηκαν σε 24 μαθητές της Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ Πόμπιας παρουσία του Νικόλαου Τουμανίδη, Διευθυντή και εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι δραστηριότητες, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών πραγματοποιηθήκαν από τον καθηγητή Μιχαήλ Σκούλλο, τον Βασίλη Ψαλλιδά και την Ευτυχία […]

Experiential activities at the high school of Pobia and Awareness Event for Educators and Citizens in Pobia

by in Uncategorized 18 April 2023

The activities on the topic of “Education for Sustainable Development in the Protected Area of the Asterousia Biosphere Reserve” were presented to 24 students of the 2nd High School of the GEL Pobia in the presence of Nikolaos Toumanidis, Director and teachers of the school. The activities, lasting 2 teaching hours, were carried out by […]

Experiential activities at Vagionia Primary School and Educators and Citizens Awareness Event in Miamou

by in Uncategorized 18 April 2023

Part of the Program was the implementation of prototypes of experiential activities on the theme of “Education for Sustainable Development in the Protected Area of the Asterousia Biosphere Reserve” to students of the last grades of the Vagionia Primary School and small delegations of students of the Vagionia High School and a total of 44, […]

Βιωματικές δραστηριότητες στο Δημοτικό Σχολείο Βαγιονιάς και Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών και Πολιτών στην Μιαμού

by in Μη κατηγοριοποιημένο 18 April 2023

Μέρος του Προγράμματος ήταν η υλοποίηση πρωτοτύπων βιωματικών δραστηριοτήτων με θέμα την «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προστατευόμενη Περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας των Αστερουσίων» σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς και μικρής αντιπροσωπίας μαθητών του Γυμνασίου Βαγιονιάς, συνολικά 44 μαθητές και 8 εκπαιδευτικοί, παρουσία της Διευθυντρίας του Σχολείου Νίκης Μακράκη, του Διευθυντή […]

Σαμαριά, Ψηλορείτης, Αστερούσια και Σητεία στην μεγάλη έκθεση τουρισμού ΙΤΒ

by in Μη κατηγοριοποιημένο 26 March 2023

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να προβάλλει διεθνώς τις περιοχές UNESCO Κρήτης Ξεχωριστή παρουσία με δικό τους περίπτερο, στον χώρο του εναλλακτικού τουρισμού, είχαν στην μεγάλη έκθεση τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο οι Περιοχές UNESCO Κρήτης (Σαμαριά–Ψηλορείτης–Αστερούσια–Σητεία).  Η παρουσία στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε μέσα από το έργο της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάδειξη της ταυτότητας της ενδοχώρας του νησιού και των […]

Samaria, Psiloritis, Asterousia and Sitia at the great ITB tourism exhibition

by in Uncategorized 26 March 2023

The Region of Crete continues to promote internationally the UNESCO areas of Crete The UNESCO Regions of Crete (Samaria-Psiloritis-Asterousia-Siteia) had a separate presence with their own stand, in the field of alternative tourism, at the great ITB tourism exhibition in Berlin. The presence in Berlin took place through the project of the Region of Crete […]

    Add to Collection

    No Collections

    Here you'll find all collections you've created before.